Requiem.fi

Suomalainen sielunmessusivusto

Toivomme näiden sivujen auttavan kaikkia niitä, jotka ovat löytäneet requiemin ja haluavat syventää tietojaan aiheesta!

Länsimaisen musiikkikulttuurin sisällä requiem, sielunmessu, on kokonaisuuteen nähden kapea alue. Sisältönsä puolesta se on kuitenkin pitkä ja syvä. Requiem edustaa pisintä katkeamatonta musiikin genreä kaukaa keskiajalta nykypäivään saakka.

Requiemin syvyys perustuu sen tehtävään antaa vastaus kysymykseen kuolemasta. Sen tavat ja muodot ovat moni-ilmeisiä, mutta kaiken takana on lopulta kuolema. Professori Osmo Tiililä kiteytti kysymyksenasettelun aikoinaan aforismiin: ”Kirkko on olemassa koska täällä kuollaan”.

Requiem on kyennyt muuttumaan eri aikojen ja aikakausien mukaan, mutta siitä huolimatta se on säilyttänyt perussanomansa. Latinalainen teksti on pysynyt perustaltaan samana mutta samalla saanut uusia osia, jotka sävyttävät sanomaa uudella tavalla. Genren elinvoimaisuutta osoittaa se, että 2000-luvullakin on julkaistu jo yli 300 uutta requiem-teosta tai requiemhenkistä teosta.

Tietopaketti, diskografia & säveltäjämuotokuvia

Pentti Kauppi
Pentti Ruokonen

Pentti Kauppi ja Pentti Ruokonen ovat kirjoittaneet artikkeleita requiemmessun synnystä, kehityksestä ja muutoksista aina nykyaikaan saakka. Tästä aiheesta on suomeksi kirjoitettu vain hyvin vähän. Artikkelit on koottu kirjamaiseksi sivustoksi pääotsikon Requiem – ikuisen valon ja levon rukous alle.

Requiem.fi-sivuston ytimessä on kuitenkin Pentti Ruokosen vuosien aikana kokoama, laaja diskografia. Aiheen luonteesta johtuen se ei tietenkään ole täysin kattava – mutta se antaa luotettavan perustan sille, joka haluaa saada kuvan tästä genrestä, sen taltioinneista ja levytyksistä. Mukana on noin 400 erilaista nimikettä.

Diskografian säveltäjäluettelo täydentyy pienoisartikkeleilla yksittäisistä säveltäjistä.

Kirjoittajat

Pentti Kauppi ja Pentti Ruokonen ovat perehtyneet requiemmusiikkiin keräilijöinä ja kuuntelijoina jo vuosikymmenten ajan. He ovat löytäneet requiemmusiikista ja -runoudesta oman musiikkinsa ja sanalliset ilmaisunsa kuolemalle.

Kaupin ja Ruokosen tausta ja kokemukset ovat erilaisia, mutta heitä yhdistää aihetta koskevien äänilevyjen keräily: he ovat diskofiilejä.

Ajankohtaista:

Joulurequiem

Requiem liitetään tavallisimmin joko pyhäinpäivän tai pääsiäisajan musiikkitarjontaan, onhan kyse kuoleman ja kärsimyksen virittämästä musiikista….

Lue artikkeli