Credo ilman Pyhää Henkeä

Requiemin perusrakenne vakiintui jo varhain. Pysyvistä yleisen messun osista jäivät pois Gloria ja Credo. Tämä käytäntö säilyi 1900-luvulle saakka mutta silloin muutamat säveltäjät poikkesivat kaavasta. Uudet tekstit otettiin joko suoraan Raamatusta tai lainattiin joltain runoilijoilta, jotka käsittelivät elämän ja kuoleman kysymyksiä. Alfred Schnittke (1934–1998) on niitä harvoja, jotka ovat ottaneet mukaan Credon, uskontunnustuksen. Credo on…

Patrik Vidjeskog – suurten esikuvien varjo

Patrik Vidjeskog (s.1964) sai kimmokkeen requiemin säveltämiseen parilta ystävältään. Säveltäjä koki aluksi itsensä kyvyttömäksi näin suureen tehtävään. Olivathan niin monet suuret säveltäjät luoneet oman versionsa kuolinmessusta, tarvitaanko enää uutta ja olisiko hänellä riittävästi omaa sanottavaa? Ohjelmalehtisessä säveltäjä kertoo kuinka hän supisti Dies iraen osuutta. Tarkoitus oli kirjoittaa messu sovituksen ja lohdutuksen teemasta, ei vihan ja…