Messa per Rossini – jäähyväiset Pesaron joutsenelle

13 säveltäjän yhteisteos: säveltäjät ja heidän osuutensa Antonio Buzzolla (1815–1871) Introitus ja Kyrie Antonio Bazzini (1818–1897) Dies irae Carlo Pedrotti (1817–1893) Tuba mirum Antonio Cagnoni (1828–1896) Quid sum miser Federico Ricci (1809–1877) Recordare Alessandro Nini (1805–1880) Ingemisco Raimondo Boucheron (1800–1876) Confutatis Carlo Coccia (1782–1873) Lacrimosa Gaetano Gaspari (1818–1881) Offertorium Pietro Platania (1828–1897) Sanctus Lauro Rossi…

Vihdin Verdi – Martti Kilpeläinen 70 vuotta

16.05.2013 me muut requiemhenkiset ja requiemeistä oman musiikkimme löytäneet kiitämme Martti Kilpeläistä ja kaikkia hänen toimintaansa osallistuneita korvaamattomasta työstä. Elämä jatkukoon myös tästä eteenpäin uusin innoituksin ja uusin elämyksin! Doctor Verdianus Vihtiensis ludi causa Jatkosodan ankeiden vuosien puolivälin tienoilla, 16.05.1943, näki Kilpeläisen perheessä päivänvalon poika, joka sai perusluterilaisen nimen Martti. Seuraavasta artikkelista ette voi lukea…